logo

TK SMART

Akıllı hamle, pratik çözüm!

TK SMART ile genel kargo gönderilerinizi akıllı ve yalın süreçlerle varış noktasına ulaştırıyoruz. Tekstilden, petrokimya ürünlerine, makine parçalarından uçak parçalarına, elektronik malzemelerden çeşitli sarf malzemelerine kadar IATA ve yetkili diğer otoritelerce taşınması uygun bulunmuş ve taşıma kurallarına uygun olarak hazırlanmış kargolarınızı TK SMART ile taşıyor, sizlere yalın ve optimum çözümler sunuyoruz.